UWAGA UPŁYNĄŁ TERMIN I RATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Wieprz informuje właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieprz, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2014 roku, że na 2014 rok nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości nowe zawiadomienia  dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub przelewem na indywidualne konto właściciela posesji miesięcznie lub kwartalnie.

Jeżeli w Państwa nieruchomości nie uległa zmianie ilość osób – terminy i kwoty pozostają bez zmian.

Za I kwartał 2014 roku termin uiszczenia opłaty upłynął 17 marca 2014r.