Uwaga mieszkańcy Wieprza Górki i Gierałtowiczek

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień wolny od pracy tj. na dzień 12 listopada 2018r. (II poniedziałek miesiąca), Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień będzie wykonany w dniach:
- 9 listopada 2018r. (piątek) - zostanie zrealizowany wywóz z terenu Wieprz Górka (przysiółki od strony ul. Starowiejskiej: Kuwik, Wronowiec)
-13 listopada 2018r. (wtorek) - zostanie zrealizowany wywóz z miejscowości Gierałtowiczki.
UWAGA!!!

Jeśli dzień 12 listopada 2018r. nie zostanie ustanowiony dniem wolnym od pracy, wywóz odpadów w tym dniu odbędzie się według standardowego harmonogramu.