UWAGA !!! DOFINANSOWANIA DO WYMIANY STAREGO KOTŁA WĘGLOWEGO - OSTATNIE MIEJSCA!!

Urząd Gminy w Wieprzu informuje, że osoby zainteresowane dofinansowaniem do wymiany starego niskosprawnego kotła w 2016 roku winny się zgłosić bezzwłocznie. Osoby, które podpiszą umowę z Wójtem Gminy Wieprz otrzymają do 50% zwrotu kosztów zadania z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do 10% z funduszy własnych Gminy Wieprz

Szczegółowych informacji nt. udziału w projekcie uzyskać można w Urzędzie Gminy w Wieprzu w pok. nr 3 lub pod nr telefonu 33/875-51-23 wew. 26. Osobą z ramienia Urzędu Gminy odpowiedzialną za kontakt z mieszkańcami w tej sprawie jest. P. Wojciech Antecki.