Uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia

Wójt Małgorzata Chrapek dokonała wręczenia dyplomów stypendystom za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Z powodu pandemii wręczenie stypendium miało charakter symboliczny.

Stypendium Wójta Gminy Wieprz jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Od 2014 roku wpływają do Urzędu wnioski o przyznanie tego stypendium. Wszystkie dotyczą uczniów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami ogólnopolskimi, poprzez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

Stypendium Wójta Gminy Wieprz może być przyznane na podstawie Uchwały Rady Gminy Wieprz uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi i finaliście konkursu przedmiotowego, konkursu tematycznego, uczniowi uzyskującemu osiągnięcia artystyczne o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Kwota stypendium waha się od 400 zł do 1.500 zł jednorazowej nagrody dla każdego ze stypendystów w zależności od osiągnięć. Na wypłatę stypendiów w 2020 r. przeznaczono łączną kwotę 6.300,00 zł znajdującą się w budżecie Urzędu Gminy Wieprz. W sumie stypendia Wójta Gminy Wieprz otrzymało 13 uczniów z całej Gminy, w tym z:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wieprzu: 8 stypendystów,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nidku: 3 stypendystów,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wieprz: 1 stypendysta,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybradzu: 1 stypendysta.Dziękujemy Wam nie tylko za wasze talenty, ale również za waszą pracę. Dziękujemy również dyrekcji, nauczycielom i rodzicom, że wspierają Was w rozwijaniu pasji i zainteresowań.