Tymczasowa organizacja ruchu

Z dniem 2.09.2020 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, w związku z pracami budowlanymi polegającymi na: "Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej 1761K Graboszyce Głębowice w m. Przybradz w km 2+550". Planowane zakończenie prac 31.12.2020