Terminarz Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Wieprz

Poniżej przedstawiamy terminarz Zebrań Wiejskich w 2015 roku na terenie Gminy Wieprz. W dwóch sołectwach odbędą się zebrania sprawozdawcze, natomiast w pozostałych czterech odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, w związku z tym w tych sołectwach zostaną przeprowadzone wybory na Sołtysa i do Rad Sołeckich.

Harmonogram zebrań:

1) Nidek – 11.01.2015r. godz.10.00 - (niedziela) Dom Kultury – zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
2) Przybradz - 18.01.2015r. godz. 11.00 (niedziela) Remiza OSP – zebranie sprawozdawcze,
3) Frydrychowice – 1.02.2015r. godz. 9.00 (niedziela) Dom Kultury – zebranie sprawozdawcze,
4) Gierałtowiczki –  1.02.2015r. godz.11.00 (niedziela) Dom Ludowy – zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
5) Wieprz – 1.02.2015 godz. 14.00 (niedziela) Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu – zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
6) Gierałtowice – 8.02.2015r. godz. 11.00 (niedziela) Dom Kultury – zebranie sprawozdawczo-wyborcze,