Termin płatności za odpady komunalne za I kwartał 2021r.

Urząd Gminy Wieprz przypomina, że 15 marca 2021r. upływa termin płatności za odpady komunalne za I kwartał 2021r.

W 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku, w związku z powyższym tut. urząd nie wysyła nowych zawiadomień dot. wysokości opłaty za odpady na 2021 rok.

Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy dot. odpadów lub w kasie Urzędu Gminy Wieprz, w wysokości jak za poprzednie okresy kwartalne w 2020 roku.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy w 2020r. zgłosili posiadanie kompostownika nie muszą w tym roku ponownie składać deklaracji aby otrzymać w/w zwolnienie