Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkim Pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia, radości z wykonywanej pracy i wielu dalszych sukcesów zawodowych.

Drodzy Państwo, za Wasz trud włożony w cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo oraz wszelkie starania w dobie reformy oświaty, serdeczne podziękowania. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.

Wójt Gminy Wieprz


"Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zgaszona świeczka."
Albert Einstein.