Stypendia Wójta Gminy Wieprz

We wrotek 30 sierpnia 2016 r.  w Centrum Bibliotecznym w Wieprzu zgromadziły się same mądre głowy. Najzdolniejsi uczniowie naszej gminy odbierali stypendia. To już trzecia edycja przyznawania stypendium dla wybitnych uczniów Gminy Wieprz.

Nagrodzono aż 27 uczniów z naszego regionu. Najwyższe stypendium wyniosło 800 zł a najniższe 400 zł, łącznie na wypłatę stypendiów z budżetu Gminy Wieprz przeznaczono 12.800 zł. Uczniowie w otoczeniu rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli przygotowujących ich do  konkursów odebrali dyplomy wraz z nagrodą pieniężną i małymi upominkami. Słowa uznania dla uczniów przekazała Pani Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Wieprz. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.