Stypendia sportowe w gminie Wieprz

W dniu 27 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek - Wójt Gminy Wieprz wręczyła uczniom oraz ich rodzicom umowy w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendia przyznane zostały w 5 kategoriach: karate, wspinaczka sportowa, tenis stołowy, pole dance - pole sport oraz piłka nożna. Nagrodzonych zostało 7 uczniów. Trzech spośród nich otrzymywać będzie miesięcznie wsparcie z budżetu gminy Wieprz w kwocie 300,00 zł., pozostałe osoby wsparcie w kwocie 150 zł. miesięcznie. Warunkiem uzyskania pomocy było:

- zajęcie co najmniej 3 miejsca w współzawodnictwie sportowym rangi wojewódzkiej lub

- zajęcie co najmniej 5 miejsca w mistrzostwach Polski lub

- zakwalifikowanie się do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub

- zakwalifikowanie się do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub

- zajęcie medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.


W trakcie uroczystości młodzież miała okazję przedstawić swoje dokonania oraz opowiedzieć o początkach przygody ze sportem. Pierwszy kontakt ze swoją dyscypliną był bardzo różny. Inspiracja dziadka, zachęta rodziców czy też dokonania zawodowych sportowców, skłoniły nagrodzonych do udziału w pierwszym treningu, a potem … to już ciężka praca połączona ze satysfakcją z osiąganych wyników. Przy okazji luźnej rozmowy potwierdziła się reguła o której wiadomo nie od dziś. Wysokie wyniki sportowe okupione są wielogodzinnymi i regularnymi treningami – nawet kilka razy w tygodniu. Zdobycie medalu lub powołanie do reprezentacji kraju jest jednak dla nich największą nagrodą. W trakcie spotkania Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek pogratulowała nagrodzonym tak wysokich wyników, natomiast rodzicom podziękowała za wsparcie i wyrzeczenia z tym związanie. Częste dojazdy na treningi są nie tylko czasochłonne, ale również kosztochłonne. Na zakończenie, uczniowie poproszeni zostali o to, aby wzorując się na najlepszych sportowcach, pamiętali o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza to pamięć o swoich „małych ojczyznach” z których się wywodzą. Druga to, że tylko dzięki systematycznej nauce można zdobyć swobodę wypowiedzi oraz znajomość języków obcych, które są ważne podczas reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej.