Stypendia

Uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.