Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie
07 lutego 2014

Urząd Gminy Wieprz uprzejmie informuje, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku nie uległa zmianie i w związku z tym nie ma konieczności składania nowych deklaracji.

Z komputerem na TY
07 lutego 2014

Persona  Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu zaprasza do bezpłatnego  udziału w szkoleniach ECDL Start w ramach projektu:„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz za 2013 rok
07 lutego 2014

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) do zadań gminy należy dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
31 stycznia 2014

Na podstawie art.61 §4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 20 stycznia 2014 r  na wniosek Pana Marcina Reguła  zam. 48-385 Otmuchów oś.Lata Kwiatów 52Aw sprawie wydania decyzji o

Nowe możliwości
31 stycznia 2014

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22.01.2014 r. do dnia 05.02.2014 r. trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Nowe Możliwości" realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z Oświęcimia

Harmonogram dyżurów nauczycieli podczas ferii zimowych
31 stycznia 2014

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów nauczycieli podczas ferii  zimowych.

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
30 stycznia 2014

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) WÓJT GMINY WIEPRZ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2014 r. (t.j. środa) roku o

INFORMACJA
28 stycznia 2014

Zgodnie z art.97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieprz informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie

Zmarł Jerzy Karkoszka
25 stycznia 2014

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 24 stycznia 2014 roku zmarł mgr inż. Jerzy Karkoszka współzałożyciel, a zarazem długoletni nauczyciel Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Wieprzu, wychowawca wielu pokoleń młodzieży w Gminie Wieprz,

Koncert kolęd i pastorałek
24 stycznia 2014

Zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek w Wiejskim Domu Kultury we Frydrychowicach.

Ferie zimowe w Gminie Wieprz
24 stycznia 2014

Zapraszamy do zapoznania się z programem ferii zimowych.

Jasełka
24 stycznia 2014

Jasełka w WDK w Gierałtowicach

OBWIESZCZENIE
24 stycznia 2014

Zawiadamia się wszystkie strony , że Wójt Gminy Wieprz, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267) wydał w dniu 24 stycznia

Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Gminy Wieprz
22 stycznia 2014

Informuje się, że  w dniu 29 stycznia 2014 roku (środa)  o godz. 13.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wieprz.

Program likwidacji niskiej emisji
21 stycznia 2014

Urząd Gminy w Wieprzu przygotowuje program likwidacji niskiej emisji, na podstawie którego można będzie się ubiegać o dotację na proekologiczną zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Wieprz. Celem programu jest

Karta rodziny
17 stycznia 2014

Rodzina jest   dla  nas  wszystkich wartością nadrzędna, a rolą  gminy jest stwarzanie jej jak najlepszych warunków do rozwoju.

Dopłaty do materiału siewnego
17 stycznia 2014

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału siewnego. Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o publicznych przetargach ustnych nieograniczonych
16 stycznia 2014

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lutego 2013 r. (tj. środa) w sali

Informacja Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu
13 stycznia 2014

Informujemy Mieszkańców,  u których  w roku 2013 wykonywano montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
13 stycznia 2014

Urząd Gminy w Wieprzu informuje, iż w terminie od 1 lutego  do 28  lutego  2014 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury

Jeżdżę z głową
10 stycznia 2014

W dniu 30 grudnia 2013 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację w 2014 roku  programu nauki jazdy na nartach pn. „Jeżdżę z głową”. Pomoc finansowa udzielona

Bezpłatne szkolenia
10 stycznia 2014

Firma Consultor Sp. z o. o. zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Profesjonalny start!”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet

Psy czekające na adopcję
08 stycznia 2014

Psy, które zostały schwytane w 2013r. na terenie Gminy Wieprz zostały przekazane do schroniska i czekają na adopcję.

Ogłoszenie
03 stycznia 2014

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wadowicach organizuje szkolenie – bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin z wykorzystywaniem opryskiwaczy, które odbywać się będzie w Wieprzu w sali GOK w  dniach 05 luty 2014Zapisy w

Copyright © 2022 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski