Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej
19 marca 2014

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach zwraca sie z prośbą do mieszkańców o udzielenie informacji na temat miejsca karmienia odpadami poubojowymi trzody chlewnej, a także miejsca składowania tychże odpadów. Całość komunikatu.

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.
14 marca 2014

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających

Nabór do klasy I gimnazjum o profilu angielsko - informatycznym
14 marca 2014

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu ogłasza nabór kandydatów do klasy I gimnazjum o profilu angielsko - informatycznym.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13 marca 2014

Urząd Gminy Wieprz przypomina, że 17 marca 2014r. upływa kwartalny termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku nie uległa zmianie i w związku

Zawiadomienie podatek
12 marca 2014

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 17 marca (poniedziałek) 2014r.

Bezpłatne Konsultacje Indywidualne
12 marca 2014

Możliwość pozyskania dofinansowania w ramach VIII i IX naboru m.in. na: -  rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej-  działalność non-profit-  inwestycje melioracyjne Zobacz plakat

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
10 marca 2014

Hufiec ZHP Andrychów przedstawia sprawozdanie ze zbiórki publicznej, która odbyła się w dniach od 22 listopada 2013r. do 31 stycznia 2014r. Pobierz sprawozdanie

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r.
10 marca 2014

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Pobierz obwieszczenie

Szkolenie dla rolników
06 marca 2014

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Wadowicach oraz Agencja Rynku Rolnego w Krakowie zaprasza rolników powiatu wadowickiego na spotkanie w dniu 10 marca 2014 o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Tematem spotkanie

OGŁOSZENIE
05 marca 2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
04 marca 2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Apel
04 marca 2014

W związku z licznymi interwencjami wpływającymi do  Gminy- Wójt Gminy  Wieprz zwraca się z prośbą  do mieszkańców „Gminy Wieprz” aby zwrócili szczególną  uwagę  na posiadane własne psy.

Bezpłatne kursy komputerowe
04 marca 2014

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza mieszkańców Gminy Wieprz, którzy ukończyli 50 lat do udziału w projekcie „ECDL szansą dla Małopolan i małopolskiego rynku pracy”.

NABÓR DO SEKCJI WOKALNEJ
28 lutego 2014

W ramach projektu „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez utworzenie nowej orkiestry bazującej na zakupionych strojach regionalnych i instrumentach muzycznych” Zobacz plakat

Szkolenia w zakresie składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej
28 lutego 2014

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach serdecznie zaprasza podatników do wzięcia udziału w otwartych i bezpłatnych szkoleniach  w zakresie składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej.

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27 lutego 2014

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27 lutego 2014

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27 lutego 2014

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27 lutego 2014

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz

Ostatnia szansa dla przedsiębiorców na fundusze unijne
26 lutego 2014

Informujemy, że Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki prowadzi dwa ostatnie w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007 – 2013 nabory wniosków, w których beneficjantami mogą być przedsiębiorcy. Więcej informacji znaleźć

Informacja
26 lutego 2014

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenie dla rolników „Integrowana ochrona roślin „  Zmiany  w dopłatach obszarowych 2014”, oraz kredyty preferencyjne i nowelizacje w  KRUS w dniu 05.03.2014 r/środa/

Podział środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
20 lutego 2014

Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał ostatecznego podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych w 2014 roku. Wśród zadań, które znalazły się na liście zadań priorytetowych znalazły się dwie inwestycje,

Umiem pływać – podział środków z Ministerstwa Sportu na naukę pływania
19 lutego 2014

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało listę podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na organizację w 2014 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać".

PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
14 lutego 2014

Stypendia, płatne staże, indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe, własne laptopy oraz… szansa na normalne życie. Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo

Copyright © 2022 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski