Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

III Sesja Rady Gminy Wieprz – 29 stycznia 2015roku
02 lutego 2015

W dniu 29 stycznia 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się III Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili potrzebę załatania dziur na drodze powiatowej w stronę Głębowic po wykonywanych na niej ekspertyzach.

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych
02 lutego 2015

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz.

Na Własne Konto
02 lutego 2015

„Na Własne Konto" to ogólnopolski program skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000", w

Ministerialny projekt nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Wieprz
30 stycznia 2015

Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło listę gmin, którym przyznana została dotacja na organizację w 2015 r. zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach. Projekt nauki pływania „Umiem pływać” adresowany był do uczniów klas I - III szkół podstawowych

Nauka jazdy na nartach – Jeżdżę z głową
30 stycznia 2015

Sezon narciarski już w pełni. Dobre warunki do szusowania na nartach cieszą wszystkich amatorów „zimowego szaleństwa”, a przede wszystkim 90 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz, którzy przed rozpoczęciem ferii zimowych wezmą udział

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
23 stycznia 2015

Urząd  Gminy  Wieprz  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 lutego 2015 do 28  lutego  2015 r.

Zawiadomienie III Sesja Rady Gminy Wieprz
23 stycznia 2015

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2015 roku (czwartek)  o godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wieprz

Ruszyła ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
22 stycznia 2015

Informujemy , iż  w dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie  ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca 2014 roku  w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać

SZTUKA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WIEPRZU
21 stycznia 2015

25.01.2015 Niedziela, godz. 16:15, BILET 15 ZŁ. Sztuka to opowieść o determinacji w dążeniu do realizacji marzeń. Scenki z życia bezrobotnego artysty ujęte w spektaklu są na tyle uniwersalne, że można porównać je do sytuacji ludzi w innych sektorach

Wskaźnik rybackości
21 stycznia 2015

Obowiązek podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze rybołówstwa i akwakultury do wypełniania oraz przesyłania do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego kwestionariuszy statystycznych RRW-19 i RRW-20, zaś do

Regulamin udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania
21 stycznia 2015

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie dotacji w kwocie 581.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz”, przekazujemy do

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Przybradzu 18 stycznia 2015 roku.
19 stycznia 2015

Zebranie odbyło się w gościnnych progach Domu Strażaka. W zebraniu uczestniczyła wójt gminy Pani Małgorzata Chrapek wraz z sołtysem wsi Panem Tadeuszem Sordylem i radnym naszej wsi Panem Mieczysławem Żyłą oraz mieszkańcami sołectwa w liczbie 40

Kwalifikacja Wojskowa
15 stycznia 2015

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa małopolskiego trwać będzie od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji został wyznaczony na 16 stycznia 2015 r. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Regionalny System Ostrzegania RSO
15 stycznia 2015

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Nidku - 11 stycznia 2015r.
12 stycznia 2015

W dniu 11 stycznia 2015r. odbyło się zebranie wiejskie w Nidku. W zebraniu wzięło udział 153 mieszkańców. W trakcje zebrania  mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci
09 stycznia 2015

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci.

Zmarł Jan Wysogląd
08 stycznia 2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 stycznia 2015r. w wieku 70 lat zmarł Jan Wysogląd, były Wicewojewoda Bielski, były Naczelnik Gminy Radziechowy – Wieprz w powiecie Żywieckim, nauczyciel i wychowawca młodzieży. Pochodził z Frydrychowic.

Uwaga mieszkańcy miejscowości Wieprz Górka!
05 stycznia 2015

ZMIANA TERMINU WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH - DOTYCZY 6 STYCZNIA 2015R. (WIEPRZ GÓRKA w tym Przysiółki: Korcza, Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka za Kościołem) W związku z

Zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2015 roku
02 stycznia 2015

Z dniem 1 stycznia 2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie wprowadza modyfikację w dotychczasowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Dotyczy ona zmiany terminu odbioru odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych w Wieprz

Harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych
02 stycznia 2015

Poniżej przedstawiamy harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Wieprz w roku 2015:

Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.
02 stycznia 2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563).

Terminarz Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Wieprz
30 grudnia 2014

Poniżej przedstawiamy terminarz Zebrań Wiejskich w 2015 roku na terenie Gminy Wieprz. W dwóch sołectwach odbędą się zebrania sprawozdawcze, natomiast w pozostałych czterech odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, w związku z tym w tych sołectwach

II Sesja Rady Gminy Wieprz (Sesja Budżetowa) – 18 grudnia 2014roku
24 grudnia 2014

W dniu 18 grudnia 2014 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się II Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili potrzebę łatania dziur na drogach powiatowych oraz czyszczenia przepustów przy tychże drogach.

Życzenia Świąteczne
23 grudnia 2014

Nadchodząca Wigilia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, cudownych Świąt Bożego Narodzenia rodzinnego ciepła i wielkiej radości, pod żywą choinką

Copyright © 2021 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski