Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Harmonogram dyżurów nauczycieli podczas ferii zimowych
31 stycznia 2014

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów nauczycieli podczas ferii  zimowych.

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
30 stycznia 2014

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) WÓJT GMINY WIEPRZ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2014 r. (t.j. środa) roku o

INFORMACJA
28 stycznia 2014

Zgodnie z art.97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieprz informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie

Zmarł Jerzy Karkoszka
25 stycznia 2014

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 24 stycznia 2014 roku zmarł mgr inż. Jerzy Karkoszka współzałożyciel, a zarazem długoletni nauczyciel Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Wieprzu, wychowawca wielu pokoleń młodzieży w Gminie Wieprz,

Koncert kolęd i pastorałek
24 stycznia 2014

Zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek w Wiejskim Domu Kultury we Frydrychowicach.

Ferie zimowe w Gminie Wieprz
24 stycznia 2014

Zapraszamy do zapoznania się z programem ferii zimowych.

Jasełka
24 stycznia 2014

Jasełka w WDK w Gierałtowicach

OBWIESZCZENIE
24 stycznia 2014

Zawiadamia się wszystkie strony , że Wójt Gminy Wieprz, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267) wydał w dniu 24 stycznia

Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Gminy Wieprz
22 stycznia 2014

Informuje się, że  w dniu 29 stycznia 2014 roku (środa)  o godz. 13.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wieprz.

Program likwidacji niskiej emisji
21 stycznia 2014

Urząd Gminy w Wieprzu przygotowuje program likwidacji niskiej emisji, na podstawie którego można będzie się ubiegać o dotację na proekologiczną zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Wieprz. Celem programu jest

Karta rodziny
17 stycznia 2014

Rodzina jest   dla  nas  wszystkich wartością nadrzędna, a rolą  gminy jest stwarzanie jej jak najlepszych warunków do rozwoju.

Dopłaty do materiału siewnego
17 stycznia 2014

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału siewnego. Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o publicznych przetargach ustnych nieograniczonych
16 stycznia 2014

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lutego 2013 r. (tj. środa) w sali

Informacja Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu
13 stycznia 2014

Informujemy Mieszkańców,  u których  w roku 2013 wykonywano montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
13 stycznia 2014

Urząd Gminy w Wieprzu informuje, iż w terminie od 1 lutego  do 28  lutego  2014 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury

Jeżdżę z głową
10 stycznia 2014

W dniu 30 grudnia 2013 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w  sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację w 2014 roku  programu nauki jazdy na nartach pn. „Jeżdżę z głową”. Pomoc finansowa udzielona

Bezpłatne szkolenia
10 stycznia 2014

Firma Consultor Sp. z o. o. zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Profesjonalny start!”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet

Psy czekające na adopcję
08 stycznia 2014

Psy, które zostały schwytane w 2013r. na terenie Gminy Wieprz zostały przekazane do schroniska i czekają na adopcję.

Ogłoszenie
03 stycznia 2014

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wadowicach organizuje szkolenie – bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin z wykorzystywaniem opryskiwaczy, które odbywać się będzie w Wieprzu w sali GOK w  dniach 05 luty 2014Zapisy w

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego
03 stycznia 2014

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”.

Projekt „Nowe możliwości”
03 stycznia 2014

Projekt jest skierowany od osób fizycznych zamieszkujących i/lub pracujących w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz wadowickim, a także do podmiotów posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę organizacyjną na

Terminarz Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Wieprz
30 grudnia 2013

1) Nidek – 5.01.2014r. godz.10.00 - (niedziela) Dom Kultury, 2) Gierałtowiczki –  12.01.2014r. godz.11.00 (niedziela) Dom Ludowy, 3) Frydrychowice – 19.01.2014r. godz. 9.00 (niedziela) Dom Kultury, 4) Gierałtowice – 19.01.2014r. godz. 11.00

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
24 grudnia 2013

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że w dniu 18 grudnia 2013r Rada Gminy Wieprz podjęła uchwałę w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Wyniki badań wody GZW w Wieprzu
24 grudnia 2013

Gminny Zakład Wodociagowy z siedzibą w Wieprzu podaje do wiadomości wyniki przeprowadzonych badań wody. Zobacz wyniki

Copyright © 2019 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski