Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Godziny pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek
15 kwietnia 2014

Informujemy, że w Wielki Piątek, 18 kwietnia Urząd Gminy w Wieprzu czynny będzie od godz. 6:00 do godz. 14:00.

Ogłoszenie
11 kwietnia 2014

Informuje się rolników z Gminy Wieprz, że w dniach 14 i 15 kwietnia (poniedziałek, wtorek) 2014r. na placu obok Z.U.H "Plon", 34-122 Wieprz 230 odbędzie sie przegląd opryskiwaczy.

UWAGA UPŁYNĄŁ TERMIN I RATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
04 kwietnia 2014

Urząd Gminy Wieprz informuje właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieprz, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2014 roku, że na 2014 rok nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości nowe

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!
04 kwietnia 2014

Pozostała część Wieprza- dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i  Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń, w związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 1 maja tj. I czwartek miesiąca,

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI NIDEK!!!
04 kwietnia 2014

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 21 kwietnia tj. III poniedziałek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz
03 kwietnia 2014

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. z 2013r. Dz.U.poz.1235 ) w związku z art. 49

Zawiadomienie
03 kwietnia 2014

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust 1 oraz art. 97 a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Miejsca na obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych
02 kwietnia 2014

Zarządzenie nr 18/2014 WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Wieprz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do

Projekt socjalny „Odnaleźć siebie”
02 kwietnia 2014

Dziewięć kobiet z terenu Gminy Wieprz borykających się z problemem przemocy w rodzinie wzięło udział w projekcie socjalnym pn. „Odnaleźć siebie” koordynowanym przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu –

Zawiadomienie XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz
20 marca 2014

Informuje się, że  w dniu 26 marca 2014 roku (środa)  o godz. 10.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wieprz

Szybki PIT w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach
19 marca 2014

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach  informuje, że podatnicy będą mieli możliwość złożenia rozliczenia rocznego za 2013 rok( zeznanie podatkowe ) w Urzędzie Miasta w Andrychowie.

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej
19 marca 2014

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach zwraca sie z prośbą do mieszkańców o udzielenie informacji na temat miejsca karmienia odpadami poubojowymi trzody chlewnej, a także miejsca składowania tychże odpadów. Całość komunikatu.

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.
14 marca 2014

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających

Nabór do klasy I gimnazjum o profilu angielsko - informatycznym
14 marca 2014

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu ogłasza nabór kandydatów do klasy I gimnazjum o profilu angielsko - informatycznym.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13 marca 2014

Urząd Gminy Wieprz przypomina, że 17 marca 2014r. upływa kwartalny termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku nie uległa zmianie i w związku

Zawiadomienie podatek
12 marca 2014

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 17 marca (poniedziałek) 2014r.

Bezpłatne Konsultacje Indywidualne
12 marca 2014

Możliwość pozyskania dofinansowania w ramach VIII i IX naboru m.in. na: -  rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej-  działalność non-profit-  inwestycje melioracyjne Zobacz plakat

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
10 marca 2014

Hufiec ZHP Andrychów przedstawia sprawozdanie ze zbiórki publicznej, która odbyła się w dniach od 22 listopada 2013r. do 31 stycznia 2014r. Pobierz sprawozdanie

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r.
10 marca 2014

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Pobierz obwieszczenie

Szkolenie dla rolników
06 marca 2014

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Wadowicach oraz Agencja Rynku Rolnego w Krakowie zaprasza rolników powiatu wadowickiego na spotkanie w dniu 10 marca 2014 o godz. 14.00 w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Tematem spotkanie

OGŁOSZENIE
05 marca 2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
04 marca 2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Apel
04 marca 2014

W związku z licznymi interwencjami wpływającymi do  Gminy- Wójt Gminy  Wieprz zwraca się z prośbą  do mieszkańców „Gminy Wieprz” aby zwrócili szczególną  uwagę  na posiadane własne psy.

Bezpłatne kursy komputerowe
04 marca 2014

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza mieszkańców Gminy Wieprz, którzy ukończyli 50 lat do udziału w projekcie „ECDL szansą dla Małopolan i małopolskiego rynku pracy”.

Copyright © 2020 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski