Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Ocalić tradycje kulinarne od zapomnienia
23 maja 2014

Gmina Wieprz posiada bogate tradycje kulinarne kultywowane przez gospodynie oraz lokalne stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Przygotowywane wg tradycyjnych przepisów potrawy z wieprzowiny oraz z ryb różnią się od podobnych przepisów

Strategia Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015 – 2022
23 maja 2014

Po prawie 7 latach od uchwalenia obecnej strategii rozwoju gminy, władze Gminy Wieprz rozpoczynają prace nad nowym dokumentem, określającym kierunki rozwoju do 2022 roku. Strategia Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2015 – 2022 jest to ważny dokument określający

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
22 maja 2014

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zmian.) WÓJT GMINY WIEPRZ  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 czerwca 2014 r. (tj.

Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego
16 maja 2014

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 16.05.2014r. godz. 14.40 w sprawie: odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Wieprz.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego
16 maja 2014

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 16.05.2014r. godz. 9.00 w sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Wieprz.

Zmiana Studium i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
14 maja 2014

Wójt Gminy Wieprz informuje o wyłożeniu do wglądu publicznego Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieprz wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków

NABÓR DO SEKCJI INSTRUMENTALNEJ
12 maja 2014

W ramach projektu „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez utworzenie nowej orkiestry bazującej na zakupionych strojach regionalnych i instrumentach muzycznych”. Zobacz plakat

Zawiadomienie XXXIV Sesja Rady Gminy Wieprz
12 maja 2014

Informuje się, że w dniu 19 maja 2014 roku (poniedziałek)  o godz. 14.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Wieprz.

OBWIESZCZENIE
12 maja 2014

Na podstawie  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. z 2013 r

Zawiadomienie - podatek
12 maja 2014

Zawiadamia się mieszkańców wsi Nidek, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz oraz Frydrychowice że podatek rolny i od nieruchomości przyjmowany będzie w dniu 15 maja (czwartek) 2014r.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Przybradzu
08 maja 2014

Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2014 r. (tj. środa) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wieprz w Wieprzu nr 217, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wieprz
06 maja 2014

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW
05 maja 2014

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wieprz ogłasza

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
02 maja 2014

Zarządzenie nr 26/2014 WÓJTA GMINY WIEPRZ z dnia 2 maja 2014 r.  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wieprz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Targi pracy
30 kwietnia 2014

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na TARGI PRACY, które odbędą się w dniu 16 maja 2014 r. (piątek) w godz. od 10:00 do 14:00 w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie,ul.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wieprz z dnia 25 kwietnia 2014r.
25 kwietnia 2014

dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych

Otwarcie dodatkowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wieprz
24 kwietnia 2014

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamieszczony został wykaz projektów z zakresu edukacji przedszkolnej, które w ostatnim rozdaniu funduszy europejskich otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Życzenia Wielkanocne
18 kwietnia 2014

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary, Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnego ciepła, radosnych

Zawiadomienie XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz
16 kwietnia 2014

Informuje się, że w dniu 23 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Godziny pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek
15 kwietnia 2014

Informujemy, że w Wielki Piątek, 18 kwietnia Urząd Gminy w Wieprzu czynny będzie od godz. 6:00 do godz. 14:00.

Ogłoszenie
11 kwietnia 2014

Informuje się rolników z Gminy Wieprz, że w dniach 14 i 15 kwietnia (poniedziałek, wtorek) 2014r. na placu obok Z.U.H "Plon", 34-122 Wieprz 230 odbędzie sie przegląd opryskiwaczy.

UWAGA UPŁYNĄŁ TERMIN I RATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
04 kwietnia 2014

Urząd Gminy Wieprz informuje właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieprz, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2014 roku, że na 2014 rok nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości nowe

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ!!!
04 kwietnia 2014

Pozostała część Wieprza- dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy z Gierałtowicami i  Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń, w związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 1 maja tj. I czwartek miesiąca,

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI NIDEK!!!
04 kwietnia 2014

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 21 kwietnia tj. III poniedziałek miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów segregowanych z Państwa posesji zaplanowany na ten

Copyright © 2019 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski