Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Aktualności

Nagranie z Radia Andrychów
11 lutego 2015

W dniu 9 lutego 2015r. (poniedziałek) gośćmi Twojego Radia Andrychów byli Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek oraz Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Bartłomiej Westwalewicz. Rozmowa dotyczyła nazewnictwa ulic w gminie. Poniżej przedstawiamy link

Promesa na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych
11 lutego 2015

Minister Stanisław Huskowski oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczyli w dniu 10 lutego 2015r. (wtorek) przedstawicielom jednostek samorządu lokalnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednostki samorządu terytorialnego

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Gierałtowicach - 8 lutego 2015r.
09 lutego 2015

W dniu 8 lutego 2015 r. na terenie sołectwa Gierałtowice odbyło się ostatnie w tym roku Zebranie Wiejskie mieszkańców. Z racji zakończenia kadencji urzędującego Sołtysa i Rady Sołeckiej w trakcie zebrania wybrano nowych przedstawicieli społeczności

Ferie zimowe 2015 z ZSP
06 lutego 2015

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w placówkach szkolnych skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz.

Multimedialny projekt edukacyjny skierowany do dzieci
06 lutego 2015

W lutym 2015 roku w Przybradzu rozpoczął się multimedialny projekt edukacyjny skierowany do dzieci.Projekt nazywa się „Poszlaki” i jest inicjatywą przygotowaną przez animatorów z Małopolskiego Instytutu Kultury we współpracy z

Propozycje nazw ulic w Gminie Wieprz
03 lutego 2015

Urząd Gminy Wieprz przedkłada propozycje nazw ulic w poszczególnych sołectwach gminy, które uzyskały pozytywne opinie Rad Sołeckich.Z uwagi na duże zainteresowanie tematem Urząd Gminy w terminie do dnia 16 lutego 2015r. będzie przyjmował propozycje

Spotkanie ws. udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania
02 lutego 2015

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz” oraz przyjęciu przez Radę Gminy w czasie sesji w

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Wieprzu - 1 lutego 2015r.
02 lutego 2015

W dniu 01.02.2015 w Gminnym Domu Kultury w Wieprzu odbyło się Zebranie Wiejskie podczas którego  został wybrany sołtys wsi Wieprz oraz Rada Sołecka na lata 2015-2019. Sołtysem została Pani Barbara Herma, która pełniła tą funkcję przez

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego we Frydrychowicach - 1 lutego 2015r.
02 lutego 2015

W dniu 1 lutego 2015 r. odbyło się zebranie wiejskie we Frydrychowicach. W zebraniu wzięło udział 57 mieszkańców.  W pierwszej części zebrania sołtys wsi Andrzej Sopicki przedstawił raport z działalności Rady sołeckiej oraz pracy sołtysa.

Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Gierałtowiczkach - 1 lutego 2015r.
02 lutego 2015

W dniu 1 lutego 2015r. odbyło się zebranie wiejskie w Gierałtowiczkach. W zebraniu wzięło udział 38 mieszkańców. W trakcje zebrania  mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

III Sesja Rady Gminy Wieprz – 29 stycznia 2015roku
02 lutego 2015

W dniu 29 stycznia 2015 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się III Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili potrzebę załatania dziur na drodze powiatowej w stronę Głębowic po wykonywanych na niej ekspertyzach.

Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych
02 lutego 2015

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz.

Na Własne Konto
02 lutego 2015

„Na Własne Konto" to ogólnopolski program skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000", w

Ministerialny projekt nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Wieprz
30 stycznia 2015

Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło listę gmin, którym przyznana została dotacja na organizację w 2015 r. zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach. Projekt nauki pływania „Umiem pływać” adresowany był do uczniów klas I - III szkół podstawowych

Nauka jazdy na nartach – Jeżdżę z głową
30 stycznia 2015

Sezon narciarski już w pełni. Dobre warunki do szusowania na nartach cieszą wszystkich amatorów „zimowego szaleństwa”, a przede wszystkim 90 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz, którzy przed rozpoczęciem ferii zimowych wezmą udział

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
23 stycznia 2015

Urząd  Gminy  Wieprz  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 lutego 2015 do 28  lutego  2015 r.

Zawiadomienie III Sesja Rady Gminy Wieprz
23 stycznia 2015

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2015 roku (czwartek)  o godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wieprz

Ruszyła ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
22 stycznia 2015

Informujemy , iż  w dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie  ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca 2014 roku  w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać

SZTUKA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WIEPRZU
21 stycznia 2015

25.01.2015 Niedziela, godz. 16:15, BILET 15 ZŁ. Sztuka to opowieść o determinacji w dążeniu do realizacji marzeń. Scenki z życia bezrobotnego artysty ujęte w spektaklu są na tyle uniwersalne, że można porównać je do sytuacji ludzi w innych sektorach

Wskaźnik rybackości
21 stycznia 2015

Obowiązek podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze rybołówstwa i akwakultury do wypełniania oraz przesyłania do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego kwestionariuszy statystycznych RRW-19 i RRW-20, zaś do

Regulamin udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania
21 stycznia 2015

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie dotacji w kwocie 581.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz”, przekazujemy do

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Przybradzu 18 stycznia 2015 roku.
19 stycznia 2015

Zebranie odbyło się w gościnnych progach Domu Strażaka. W zebraniu uczestniczyła wójt gminy Pani Małgorzata Chrapek wraz z sołtysem wsi Panem Tadeuszem Sordylem i radnym naszej wsi Panem Mieczysławem Żyłą oraz mieszkańcami sołectwa w liczbie 40

Kwalifikacja Wojskowa
15 stycznia 2015

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa małopolskiego trwać będzie od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji został wyznaczony na 16 stycznia 2015 r. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Regionalny System Ostrzegania RSO
15 stycznia 2015

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach

Copyright © 2019 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski