Spotkanie ws. udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz” oraz przyjęciu przez Radę Gminy w czasie sesji w dniu 29.01.2015 r.

Regulamin udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania, informujemy, że w dniu 10.02.2015 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się zebranie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane zostaną dodatkowo powiadomione telefonicznie w najbliższym czasie.