Spotkanie LSR na lata 2023-2027

W związku z rozpoczynającymi się pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy wszystkich Państwa na spotkania poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, przeprowadzeniu analizy SWOT oraz wypracowaniu diagnozy związanej z potrzebami rozwojowymi i występującymi problemami.