Spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza mieszkańców gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w szczególności zapraszamy osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy (należące do grup defaworyzowanych): osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby poszukujące pracy, osoby młode do 35 roku życia, kobiety, osoby w wieku 50+

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” uwzględnia pomoc między innymi dla osób z ww. grup defaworyzowanych w ramach podjęcia działalności gospodarczej oraz rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

Spotkania informacyjne odbędą się:


•    w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy w Kętach w godzinach 10.00 – 12.00,
•    w dniu 27 września 2016 r. (wtorek) w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach w godzinach 15.00 – 17.00,
•    w dniu 28 września 2016 r. (środa) w budynku MOKSiR w Chełmku w godzinach 10.00-12.00,
•    w dniu 29 września 2016 r. (czwartek) w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu w godzinach 9.00 – 11.00,
•    w dniu 30 września 2016 r. (piątek)  w  budynku Urzędu Gminy w Oświęcimiu w godzinach 12.00 – 14.00.

UWAGA!

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu informacyjnym pod nr tel. 33 843 60 28 lub e-mail: biuro@dolinasoly.eu w terminie do 23 września 2016 r.
Pracownicy biura LGD „Dolina Soły” zapraszają również zainteresowanych na nieodpłatne konsultacje na temat możliwości i warunków pozyskania dofinansowania z UE do siedziby biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
ul. Edukacyjna 9, Rajsko 32-600 Oświęcim
tel. 33 843 60 28, www.dolinasoly.eu

Biuro LGD czynne: poniedziałek, środa, czwartek 8:00 – 16:00,
         wtorek 8:00 – 17:00,
          piątek 8:00 –15:00.