Spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dot. „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze ” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. (wtorek), w godzinach 11:00 – 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.

Ww. spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników w godzinach 11:00 – 13:00.
Następnie prowadzone będą indywidualne konsultacje dla zainteresowanych ww. programem osób.
Zapisy na indywidualne konsultacje prowadzone są telefonicznie pod numerem tel. 33 8734-209.