Sesja warsztatowa GPR

Urząd Gminy Wieprz przystąpił do realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wieprz na lata 2016 - 2022.

W ramach tego Programu przewiduje się organizacje sesji warsztatowej, której tematyka skupiać się będzie na zdiagnozowaniu głównych problemów rozwojowych gminy w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz zagospodarowania przestrzennego. Ponadto uczestnicy warsztatu zdecydują wspólnie o kierunku, głównym celu, aspiracji rozwojowej gminy Wieprz w obszarze rewitalizacji i opracują analizę zasobów gminy w obszarze zagospodarowania przestrzennego i działań rewitalizacyjnych metodą SWOT.

 

Sesja warsztatowa  poświęcona diagnozie GPR zorganizowana zostanie w dniu 13.09.2016 roku w godzinach 10:30 do 13:30 w Centrum Bibiloteczno – Informatycznym w Wieprzu (sala konferencyjna I piętro).   

 

Serdecznie zapraszamy