Rozwój eUsług publicznych w Gminie Wieprz

W dniu 13 września 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów mających na celu rozwój elektronicznej administracji w ramach jednego z programów współfinansowanych przez Unię Europejską.

W ramach konkursu zostało wybranych do dofinansowania 25 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania 27 mln zł. Wysoko na liście rankingowej znalazł się projekt Gminy Wieprz pn. Rozwój eUsług publicznych w Gminie Wieprz.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie Gminnego Portalu Usług Publicznych dla klientów urzędu.W Portalu podatnik będzie miał m.in. wgląd w swoje zobowiązania podatkowe, będzie mógł zostać poinformowany za pomocą maila, smsa lub aplikacji mobilnej o zbliżającym się terminie płatności, powstałych zaległościach lub informacji o zaksięgowaniu wpłaty. Portal umożliwi przekierowanie na stronę banku celem dokonania bezpośredniej płatności. Dodatkowo w sieci udostępniona zostanie wyszukiwarka mienia gminnego, zapewniony zostanie pełny dostęp do planu i wykonania budżetu. Udostępnione usługi pozwolą bez konieczności udawania się do urzędu złożyć pismo / wniosek, zweryfikować ile dni pozostało do rozpatrzenia złożonego podania oraz sprawdzić który pracownik zajmuje się daną sprawą.

W dniu 12.10.2016 r. Rada Gminy w Wieprzu zabezpieczyła środki finansowe na realizację projektu. Wójt Gminy Wieprz – Małgorzata Chrapek na Sesji Rady Gminy zwróciła uwagę, że niesie on za sobą korzyści zarówno dla petentów jak i dla samych urzędników. Urząd Gminy w Wieprzu stanie się otwarty dla mieszkańców 24 h na dobę.Dostęp do usług będzie możliwy po uzyskaniu tzw. Profilu Zaufanego. Czynność tą również będzie można załatwić w Urzędzie Gminy.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1,17 mln zł. Spodziewana wysokość dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wyniesie 754,5 tyś. zł. Poszczególne usługi uruchamiane będą w 2017 r. Pełne wdrożenie wszystkich usług nastąpi w II kw. 2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowiania