Regulamin udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie dotacji w kwocie 581.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz”, przekazujemy do Państwa konsultacji „Regulamin udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz”

Swoje propozycje zmian poprosimy  przesyłać  e-mailem na adres wantecki@wieprz.pl lub sekretariat@wieprz.pl, w terminie do 28 stycznia 2015 r.
Regulamin zostanie poddany pod głosowanie 29 stycznia 2015 r. w czasie sesji Rady Gminy.
Mamy nadzieję, że Państwa cenne wskazówki i propozycje  oraz uwagi pomogą nam we wdrożeniu  programu, a pozyskane na ten cel środki zewnętrzne pozwolą systematycznie poprawiać jakość powietrza na terenie gminy.


Pobierz projekt regulaminu
Wniosek o dotację
Wniosek o rozliczenie