PZU Trasa Zdrowia

Działania na PZU Trasie Zdrowia zostały zakończone. W ramach Programu PZU Trasy Zdrowia  finansowanego przez Fundację PZU na terenie sołectwa Wieprz utworzono mini kompleks sportowo – rekreacyjny zlokalizowany w pobliżu boisko sportowych LKS „Orzeł” Wieprz. W najbliższym czasie ukażą się informacje nt. imprez, które zorganizowane zostaną na PZU Trasie Zdrowia.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z powstałej infrastruktury.