Punkty wydawania preparatów jodowych

Zgodnie z przyjętymi w ostatnim czasie rozwiązaniami oraz podjętymi decyzjami, mając na uwadze sytuację w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego, poniżej przedstawiamy lokalizację punktów wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Wieprz. W związku z tym, prosimy mieszkańców gminy Wieprz o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

INFORMACJA MA charakter WYŁĄCZNIE DZIAŁANIA PREWENCYJNEGO, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Wieprz.