Przedszkola w okresie wakacyjnym

Harmonogram dyżurów przedszkoli publicznych w okresie wakacyjnym od 3 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

Termin dyżuru

Placówka przedszkolna

Telefon kontaktowy do placówki

3.07.2017-12.07.2017

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybradzu

33 8795770

13.07.2017-24.07.2017

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu

33 8755191

25.07.2017-3.08.2017

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu

33 8755319

4.08.2017-16.08.2017

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydrychowicach

33 8795729

17.08.2017-21.08.2017

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nidku

33 8755811

22.08.2017-31.08.2017

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

33 8755178