Projekt „Nasza przestrzeń - nasza sprawa”

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza mieszkańców gmin: Dobrcz, Inowłódz, Wieprz do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń – nasza sprawa. Konsultacje społeczne planów miejscowych”. Uczestnicyi uczestniczki projektudowiedzą się, co to jest plan miejscowy, jak się go tworzy iw jaki sposób można wpłynąć na jego ostateczny kształt.

Miejscowy plan jest wynikiem negocjacji, kompromisu pomiędzy interesami różnych grup użytkujących przestrzeń – samorządu, inwestorów, mieszkańców i in. Plan powstaje po to, aby miejscowości, w których żyjemy, były wygodne i przyjazne do mieszkania oraz pracy. W projekcie zwrócimy szczególną uwagę na wpływ mieszkańców na powstające plany, tak aby odpowiadały one ich różnorodnym potrzebom.
Szczególnie zainteresowani udziałem w projekcie mogą być:
•    mieszkańcy,dla których kwestie ładu przestrzennego są ważne i którzy chcieliby mieć większy wpływ na powstające w ich gminach plany miejscowe,
•    działacze i działaczkistowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich,
•    radni, sołtyski,pracownicy urzędów gminy zajmujący się planowaniem przestrzennym.

Projekt potrwa od stycznia do grudnia 2015 r. Skierowany jest do mieszkańców 3 gmin.

Uczestnicy i uczestniczki projektuwezmą udział w:
• spotkaniach warsztatowych z architektami, urbanistkami, specjalistkami od komunikacji społecznej w Konstancinie-Jeziornej w dniach 8-10 stycznia 2015r. i następniew swoich gminach (2 dni, w lutym lub na początku marca 2015 r.),
•  warsztatachpodsumowujących doświadczenia z prowadzonych konsultacji planów miejscowych(1 dzień, październik 2015 r.),
•  spotkaniach z samorządowcami, działaczami i działaczkamiorganizacji, osobami zajmującymi się ładem przestrzennym(jednodniowe spotkania w gminach, od kwietnia do grudnia 2015 r.),
•  osobom chcącym bardziej zaangażować się w prace proponujemy udział wwizytach studyjnych w Polsce (2 dni, luty i początek marca 2015 r.) i za granicą (5 dni, czerwiec 2015 r.), pracach nad publikacją oraz udział w przygotowaniu filmu ukazującego rolę aktywnych mieszkańców wsi w powstawaniu planu miejscowego.

Fundacja pokrywa uczestnikom i uczestniczkom projektu koszty: noclegów, posiłków, materiałów dydaktycznych, a także zwraca koszty podróży.
Jak wziąć udział w projekcie?Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php?option=com_customforms&view=customform&id=22  Zgłoszenia do 19 grudnia br.  
Projekt rozpoczyna się 8 stycznia 2015 r. trzydniowym spotkaniem warsztatowym na temat ładu przestrzennego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Konstancinie-Jeziornej k. Warszawyw dniach 8-10 stycznia 2015 r. Osoby, które wyślą formularz rekrutacyjny otrzymają dalsze informacje na temat spotkania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kpolomski@fww.org.pl lub telefonicznie do Krystiana Połomskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, tel. 22 636 25 71 do 75.

 

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).