Prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce z krzyżem w Gierałtowicach

Kamienna kapliczka z krzyżem powstała w 1881 r., która zlokalizowana w centrum miejscowości Gierałtowice przy ul. Zatorskiej, zostanie odnowiona dzięki dotacji pochodzącej z programu Małopolskie Kapliczki, współfinansowanego przez Sejmik Województwa Małopolskiego. To już kolejna kapliczka, która na przestrzeni ostatnich kilku lat odzyska swój dawny blask. Pozyskana dotacja w kwocie 8 tyś zł. oraz wkład własny gminy w wysokości 7,8 tyś. zł., pozwolą sfinansować zaplanowane prace i zakończyć je do końca października br. Symboliczne czeki informujące o otrzymaniu dotacji z budżetu województwa małopolskiego wręczone zostały Beneficjentom przez Rafała Stuglika – Przewodniczącego Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego na spotkaniu w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach w dniu 06.06.2022 r.