Podział środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał ostatecznego podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych w 2014 roku. Wśród zadań, które znalazły się na liście zadań priorytetowych znalazły się dwie inwestycje, które realizowane będą na terenie Gminy Wieprz:

  1. Remont drogi gminnej „Frydrychowice na Domasika” G000054 w miejscowości Frydrychowice w km 0+000 – 0+484.
  2. Remont drogi gminnej „Frydrychowice na Wójcika” G000053 we Frydrychowicach w km 0+000 – 0+350.

W obu przypadkach przewiduje się wykonanie remontu uszkodzonej nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy. Remontowi poddana zostanie również część przepustów.

Wysokość dotacji wynosić będzie 330.000 zł., nie więcej jednak niż 80% wartości zadania jaka ustalona zostanie po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Obie inwestycje zakończone powinny zostać do końca sierpnia 2014 r.