Podsumowanie Zebrania Wiejskiego w Wieprzu - 1 lutego 2015r.

W dniu 01.02.2015 w Gminnym Domu Kultury w Wieprzu odbyło się Zebranie Wiejskie podczas którego  został wybrany sołtys wsi Wieprz oraz Rada Sołecka na lata 2015-2019. Sołtysem została Pani Barbara Herma, która pełniła tą funkcję przez ostatnie cztery  lata, natomiast skład Rady Sołeckiej przedstawia się następująco: Babiarz Anna, Buda Danuta, Bury Łukasz, Kamionka Krzysztof, Kubarek Jan, Nikliborc  Józef,  Rusinek Adam, Serwin Alojzy, Skowron Wiesław, Sopicki Kazimierz.

Pani Wójt Małgorzata Chrapek  przedstawiła sprawozdanie z działalności sołectwa Wieprz za rok 2014. Swoje sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej  przestawiła również Pani Sołtys - Pani Barbara Herma, zaznajamiając  mieszkańców o planie działalności Rady Sołeckiej na rok 2015. Podjęto też uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2016.

W dalszej części zebrania  obok pytań zadawanych przez mieszkańców omawiano sprawę kanalizacji, gdzie wyczerpujących odpowiedzi udzielali – Pan Jerzy Polak – Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej oraz przedstawiciel wykonawcy – Pan Milos Vuckovic.

Wszystkim Wybranym życzymy owocnej współpracy z mieszkańcami.