Podsumowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie gminy Wieprz

Począwszy od 27 stycznia do 17 lutego 2019r. na ternie Gminy Wieprz odbywały się zebrania wiejskie. Spośród 6 sołectw w 4 odbyły się wybory sołtysów wsi oraz rad sołeckich. Wyniki wyborów w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się następująco:

1) Sołectwo Gierałtowiczki – 40 mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim na 366 uprawnionych (10,93 %) Sołtysem wybrany został Jan Wójcik uzyskując 37 głosów poparcia.


W skład Rady Sołeckiej weszli:

1. Antecki Wojciech

2. Cieślik Andrzej

3. Cieślik Ryszard

4. Klimczyk Małgorzata

5. Krupnik Józef

6. Sokołowski Jerzy


2) Sołectwo Wieprz – 138 mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim na 4052 uprawnionych (3,41 %) Sołtysem wybrana została Barbara Herma uzyskując 127 głosów poparcia.


W skład Rady Sołeckiej weszli:

1. Babiarz Anna

2. Buda Danuta

3. Bury Łukasz

4. Cinal Marcin

5. Kamionka Krzysztof

6. Kubarek Janusz

7. Mieszczak Andrzej

8. Nikliborc Józef

9. Rusinek Adam

10. Serwin Alojzy


3) Sołectwo Nidek – 95 mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim na 1116 uprawnionych (8,51 %) Sołtysem wybrana została Anna Zacny uzyskując 83 głosów poparcia.


W skład Rady Sołeckiej weszli:

1. Abramik Janusz

2. Bogunia Ewa

3. Ciuś Maria

4. Hojny Edward

5. Koim Marian

6. Niedziela Zygmunt

7. Piotrowski Jan

8. Szymańska Elżbieta

9. Zięba Michał


4) Sołectwo Gierałtowice – 63 mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim na 1016 uprawnionych (6,20 %) Sołtysem wybrana została Maria Huczek uzyskując 57 głosów poparcia.


W skład Rady Sołeckiej weszli:

1. Formas Łukasz

2. Kobiela Leszek

3. Maślanka Janusz

4. Matyjasik Lucyna

5. Medoń Piotr

6. Płonka Andrzej

7. Wanat Piotr

8. Wołek Andrzej