Podsumowanie projektu nauki jazdy na nartach

W dniu 30.03.2015 r. na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nidku zorganizowano uroczyste podsumowanie projektu nauki jazdy na nartach, połączone z wręczeniem pamiątkowych medali wszystkim jego uczestnikom. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 87 uczniów klas III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wieprz.

Projekt zgodnie z założeniami skierowany był do wszystkich zainteresowanych uczniów. Podobnie jak w latach poprzednich środki na wstęp na stok, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, wynagrodzenie opiekunów, wynagrodzenie instruktorów oraz przewóz pochodziły z budżetu Gminy Wieprz oraz z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego. Ostateczna kwota dofinansowania zajęć wyniosła 28.730,22 zł., przy wkładzie własnym gminy i rodziców w kwocie 28.845,38 zł. Znakomite warunki narciarskie na stoku Czarny Groń w Rzykach pozwoliły w trakcie 7 dni nauki jazdy na nartach (20 godzin) zrealizować cały zakładany program zajęć. W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności narciarskie. Projekt „Jeżdżę z głową” realizowany jest przez Gminę Wieprz od 2012 r. Do tej pory wzięło w nim udział 501 uczniów. Zgodnie z zapowiedziami władz samorządu województwa w przyszłym roku zorganizowana zostanie kolejna edycja, w której wezmą udział obecne klasy II szkół podstawowych.