Otwarta wiata przy CBI w Wieprzu dla młodzieży

Informujemy, że w okresie wakacyjnym tj. od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2022r. codziennie w godzinach od 18 - 22 na wniosek Pani sołtys wsi Wieprz zostanie udostępniona wiata przy budynku Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu. Zapraszamy młodzież do korzystania z tej oferty. Prosimy o zachowanie czystości i przestrzeganie regulaminu.