Otwarcie dodatkowych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wieprz

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamieszczony został wykaz projektów z zakresu edukacji przedszkolnej, które w ostatnim rozdaniu funduszy europejskich otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. „Akademia przedszkolaka w środowisku wiejskim” złożony przez Gminę Wieprz znalazł się na 9 miejscu listy rankingowej. Za sprawą pozyskanego wsparcia od lipca br. do czerwca 2015 r. w szkole w Gierałtowicach utworzony zostanie dodatkowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3 – 5 lat, które z uwagi na brak miejsc do tej pory nie były objęte opieką i edukacją przedszkolną. W analogicznym okresie w ZSP nr 2 w Wieprzu utworzony zostanie oddział integracyjny, do którego przyjętych zostanie 20 dzieci, w tym min. 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Całkowita wartość projektu wyniesie 404.759 zł. z tego wnioskowana kwota dofinansowania to 344.045,15 zł. Za sprawą dodatkowych funduszy zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie dla nowych oddziałów oraz zatrudnieni opiekunowie. Z uwagi na wymogi konkursowe Gmina Wieprz po zakończeniu projektu zobowiązana będzie do utrzymania stworzonych miejsc przedszkolnych przez okres co najmniej następnych 12 miesięcy.

 

Informacja o naborze dzieci do przedszkoli podana zostanie do publicznej wiadomości po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu zgody na realizacje projektu. Szczegółowe informacje nt. projektu oraz nabór prowadzony będzie przez placówki szkolne w Wieprzu oraz w Gierałtowicach.