Ogłoszenie o publicznym przetargu nieograniczonym

W dniu 09 lutego 2022 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 o godzinie 10:00 odbędzie się I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu.