Ogłoszenie o Publicznym Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zmian.) WÓJT GMINY WIEPRZ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 o godzinie 1000 odbędzie się II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Frydrychowicach.