OGŁOSZENIE CMENTARZ NIDEK

Urząd Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opiekujących się grobami na cmentarzu w m. Nidek o wnoszenie od dnia 05.11.2021 r. opłat stałych od istniejących mogił oraz dokonanie aktualizacji danych dysponentów grobów.

Nadmieniamy, że znaczna większość mogił ma nieuregulowane płatności lub nieustalonych dysponentów – opiekunów.

Opłaty można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto po uprzednim ustaleniu wysokości opłaty u Administratora Cmentarza lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3.

Cennik opłat został umieszczony na stronie Urzędu i jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej.

Lokalizację grobu można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem:

https://cmentarzgieraltowice.artlookgallery.com/