OGŁOSZENIE

Administracja Cmentarzy Komunalnych w Gierałtowicach i Nidku przypomina, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych istnieje obowiązek uiszczania opłat za groby po upływie 20 lat od dnia wniesienia ostatniej opłaty.

Wpłaty należy dokonać w Urzędzie Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, tel. 33 875 51 18. Termin opłacenia grobów, upływu okresu 20 lat od daty ostatniej opłaty można sprawdzić u Administratorów cmentarzy w Nidku i Gierałtowicach oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych - grób może być użyty do ponownego chowania jeżeli po upływie 20 lat od dokonania opłaty za miejsce przez dysponenta grobu, nie zostanie dokonana kolejna opłata. Użytkownik grobu może wtedy zgłosić zastrzeżenie przeciw pochowaniu w grobie innych osób. Zastrzeżenie wraz z uiszczeniem opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok powoduje, że grób nadal będzie w jego użytkowaniu na kolejne 20 lat.

Wyczerpanie możliwości dotarcia do dysponenta grobu lub krewnych osoby pochowanej lub brak zainteresowania z ich strony dalszym opłacaniem miejsca i utrzymaniem grobu nie oznacza, że grób jest likwidowany w dosłownym słowa znaczeniu. Grobu nie likwiduje się, a przydziela do pochowania kolejnym osobom. To oznacza, że usuwa się tylko zewnętrzne oznaki grobu, jak płyty itp.

Opłata za grób upływa po 20 latach. Po tym czasie należy ją przedłużyć. Apelujemy, aby nie czekać do ostatniego momentu.