ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

REALIZACJA ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH BEZPOŚREDNIO SPOD POSESJI W PAŹDZIERNIKU 2016 r

 

NIDEK

 

 

7 października 2016 r.
( I PIĄTEK ) 

WIEPRZ GÓRKA

w tym Przysiółki: Korcza, Bania, Podgórze, Górka Górna, Górka za Kościołem

 

11 października 2016 r.
( II WTOREK ) 

WIEPRZ DÓŁ

od Andrychowa wzdłuż drogi wojewódzkiej- w tym Przysiółki: Stankiewiczówka, Biała Droga, Rzym, Krzakowiec- do drogi powiatowej na Wadowice

 

12 października 2016 r.
( II ŚRODA ) 

WIEPRZ DÓŁ

droga na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic

POZOSTAŁA CZĘŚĆ WIEPRZA

dolna część Wieprza od drogi powiatowej na Wadowice do granicy
z Gierałtowicami i Przysiółki: Łęg, Twierdza, Rędziny, Kuckoń

 

 

13 października 2016 r.
( II CZWARTEK )

GIERAŁTOWICE

oraz dodatkowo budynek mieszkalny nr 535 z terenu Wieprza

 

28 października 2016 r.
( IV PIĄTEK ) 

GIERAŁTOWICZKI

oraz budynki mieszkalne w Gierałtowicach od nr 218 w stronę Gierałtowiczek

 

 

  31 października 2016 r.
( V PONIEDZIAŁEK )

 

WIEPRZ GÓRKA

od strony ul. Starowiejskiej Kuwik, Wronowiec

 

14 października 2016 r.
( II PIĄTEK )

PRZYBRADZ

oraz budynki mieszkalne we Frydrychowicach od składu budowlanego P. Żyły
w kierunku mostu w Przybradzu

 

25 października 2016 r.
( IV WTOREK )

FRYDRYCHOWICE

w tym Przysiółki: Podlas, Zarzecze, Wielki Dwór, Lendwork, Gościniec, Użarta, Granice, Rusyczyzna, Szwarcowizna

 

20 października 2016 r.
( III CZWARTEK ) 

FRYDRYCHOWICE

w tym Przysiółki: Łęg, Szafrańszczyzna, Michałowszczyzna oraz wszystkie budynki usytuowane przy głównej drodze na odcinku od Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego we Frydrychowicach do budynku składu budowlanego P. Żyły oraz do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w kierunku Wieprza

 

 

  27 października 2016 r.
( IV CZWARTEK )