Od marca br. gimnastyka korekcyjna w szkołach

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło listę gmin, które otrzymają dofinansowanie na organizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej w 2017 r. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 400 tyś. zł. przyznając dofinansowanie dla 31 gmin.

W województwie małopolskim projekty takie prowadzić będzie 5 gmin, w tym gmina Wieprz. Łączny koszt zajęć wyniesie 40 tyś. zł. Ministerstwo partycypować będzie w 50% kosztach zadania.

W zajęciach sportowych wezmą udział wszystkie placówki szkolne z terenu gminy Wieprz. Rekrutacja uczniów do projektu ruszy po zakończeniu ferii zimowych, a same zajęcia powinny rozpocząć się w marcu br. Podstawą do udziału w projekcie będą stwierdzone przez lekarza wady postawy. Uczniowie z najbardziej rozwiniętymi wadami otrzymają pierwszeństwo do udziału w zajęciach.