Obwieszczenie

Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 1 i 2, oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 133 w Wieprzu z dnia 5 lipca 2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza wzywa członków izby rolniczej do zgłaszania dodatkowych kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 133 w Wieprzu.

Termin zgłaszania dodatkowych kandydatów upływa w dniu 11 lipca 2019 r.