Obfity tydzień dla gminy Wieprz

Mijający tydzień okazał się bogaty w projekty, które otrzymały dofinansowanie i będą realizowane w 2020 r.

W dniu 5 lutego 2020 r. Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek odebrała promesę na realizację projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz”. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej pokryte zostaną koszty funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ w Wieprzu w latach 2020 – 2022. Zakupione zostanie wyposażenie w związku z realizacją dodatkowych zadań, zamontowana klimatyzacja oraz wykonane zostanie utwardzenie terenu parkingu. Łączna wartość całego projektu wyniesie 2 026 053,05 mln zł. Spodziewana wartość dofinansowania to kwota 1 867 226,878 zł.

W dniu 7 lutego 2020 r. Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczył wybranym włodarzom gmin promesę w ramach resortowego Programu Maluch na utworzenie dodatkowych 13 miejsc w Żłobku „Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach. Nowe miejsca uruchomione zostaną w I kw. 2020 r. Łącznie placówka dysponować będzie 48 miejscami przeznaczonymi dla dzieci w wieku do lat 3.

Również w dniu 7 lutego br. do Urzędu Gminy w Wieprzu wpłynęła informacja z Ministerstwa Sportu o przyznanym dofinansowaniu w kwocie 21.600,00 zł. z przeznaczeniem na realizacje projektu nauki pływania dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu gminy Wieprz. Łącznie planuje się, że w ramach projektu podstawowe umiejętności pływackie nabędzie 120 uczniów.

Drugim projektem, który uzyskał aprobatę z Ministerstwa Sportu jest projekt organizacji zajęć pozalekcyjnych z gimnastyki korekcyjnej, w którym weźmie udział 182 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Wieprz. Dotacja pozyskana na realizację tego projektu wyniesie 18.600,00 zł.