Obchody Dnia Nauczyciela w Gminie Wieprz

W dniu 14 października 2016 r. na terenie sołectwa Wieprz odbyły się centralne w Gminie Wieprz obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej  odprawionej w kościele parafialnym w Wieprzu przez Ks. Prałata  Dziekana Dekanatu Andrychowskiego Stanisława Czernika, ks. Kanonika Wicedziekana Dekanatu Andrychowskiego Stefana Klajmana oraz ks. Piotra Wróbla.

Po jej zakończeniu dokonano uroczystego poświęcenia tablicy pamiątkowej umieszczonej w miejscu dawnej szkoły nr 1 w Wieprzu. Pomysłodawcą i fundatorem tablicy  upamiętniającej nie tylko budynek szkoły, ale także osoby tworzące w latach 1890 – 2003 „szkolną rzeczywistość” był ks. Kanonik Stefan Klajman.

Kolejnym miejscem obchodów Dnia Nauczyciela była sala gimnastyczna ZSP nr 1 im. Jana Pawła II Wieprzu. Oprawę święta zapewniła młodzież ze szkoły nr 1 oraz szkoły nr 2 prezentując przygotowany na tą okazje program. W uroczystości wzięli udział także Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Bartłomiej Westwalewicz oraz Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek, która w swoim wystąpieniu podziękowała inicjatorom uroczystości, nauczycielom i młodzieży biorącej w niej udział. Wyraziła także wdzięczność za troskę o naszą tożsamość i wartości duchowe – za zrozumienie naszej przeszłości i aktywne tworzenie przyszłości.