Nowy regulamin dostarczania wody

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu informują, że od dnia 20 października 2018 roku obowiązuje nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.

Regulamin został przyjęty uchwałą nr XL/337/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 września 2018 roku.

Zmianie ulegają druki (formularze) dotyczące procedur przyłączenia do sieci , a także umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe, aktualne druki i wzory umów znajdują się na stronach internetowych Zakładów:

http://gzw.wieprz.pl/do-pobrania/

https://bip.malopolska.pl/gzgswwieprzu,m,297578,druki-do-pobrania.html