Na Własne Konto

„Na Własne Konto" to ogólnopolski program skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000", w którym wezmą udział uczniowie gimnazjum z ZSP w Przybradzu.

Wramach Programu uczniowie w okresie ferii zimowych uczestniczyć będą w 30 godz. dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości i ekonomii, które poprowadzone zostaną przez nauczyciela oraz studenta kierunku ekonomicznego. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Udadzą się z wizytą do banku oraz do lokalnego przedsiębiorcy.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto" realizowany jest od 2011 r. Już po raz drugi w tym okresie zgłoszenie dokonane przez Gminę Wieprz rozpatrzono pozytywnie, a uczniowie zakwalifikowani zostali do udziału w Programie. Do tej pory w I i II edycji projektu udział wzięło 5800 uczniów z ponad 300 gmin z całej Polski.

Realizacja projektu w 100% finansowana jest z pozyskanej dotacji.