Ministerialny projekt nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Wieprz

Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło listę gmin, którym przyznana została dotacja na organizację w 2015 r. zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach. Projekt nauki pływania „Umiem pływać” adresowany był do uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Ministerialny projekt nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Wieprz
Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło listę gmin, którym przyznana została dotacja na organizację w 2015 r. zajęć pozalekcyjnych na krytych pływalniach. Projekt nauki pływania „Umiem pływać” adresowany był do uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu całej Polski. Podstawowym założeniem projektu był powszechny i systematyczny udział uczniów w zajęciach, bez względu na liczbę uczniów w klasie czy też sprawność ruchową. Program Ministerialny posiadał również inny walor. Pozwalał objąć zajęciami wszystkich uczniów niezależnie od tego czy opanowali już technikę samodzielnego pływania czy też nie. Wysokość dotacji o jaką można było się starać to 50% kosztów projektu, nie więcej jednak niż 170 zł. na ucznia.
O przyznanie dotacji starało się 60 gmin z całej Polski oraz 54 kluby sportowe. Na obszarze województwa małopolskiego projekt będzie wdrażany przez 8 gmin. W Powiecie Wadowickim o dotacje starała się wyłącznie Gmina Wieprz.
W 2014 r. przeprowadzone zostało rozeznanie co do zainteresowania uczniów udziałem w Programie. Wstępnie zgłosiło się do niego 294 uczniów z kl. I i II szkół podstawowych z terenu całej gminy.
Przyznana dotacja w wysokości 49.980 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 72.220 zł. pozwolą sfinansować koszty wstępu na basen, wynagrodzenia instruktorów, wynagrodzenia opiekunów oraz koszty transportu. Już teraz wiadomo, że zajęcia prowadzone będą na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach. Zaplanowany cykl zajęć przewiduje nie mniej niż 20 godzin nauki pływania z częstotliwością 1 – 2 razy w tygodni, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.
Udział w tak zaplanowanych zajęciach sportowych pozwoli nabyć podstawowe umiejętności pływackie, które będą systematycznie monitorowane, a wyniki przekazywane do Ministerstwa. Sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich przeprowadzony zostanie na podstawie testu opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania dostosowanego do grupy wiekowej uczestników. Adresując projekt do tak młodej grupy uczniów uznano, że mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową od starszych kolegów i koleżanek, a ćwiczenia w wodzie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Równie istotna zdaniem autorów Programu jest kwestia zapobiegania wypadkom do jakich dochodzi na niestrzeżonych akwenach wodnych. Obowiązkowym elementem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

Podstawowym założeniem projektu był powszechny i systematyczny udział uczniów w zajęciach, bez względu na liczbę uczniów w klasie czy też sprawność ruchową. Program Ministerialny posiadał również inny walor. Pozwalał objąć zajęciami wszystkich uczniów niezależnie od tego czy opanowali już technikę samodzielnego pływania czy też nie. Wysokość dotacji o jaką można było się starać to 50% kosztów projektu, nie więcej jednak niż 170 zł. na ucznia.

O przyznanie dotacji starało się 60 gmin z całej Polski oraz 54 kluby sportowe. Na obszarze województwa małopolskiego projekt będzie wdrażany przez 8 gmin. W Powiecie Wadowickim o dotacje starała się wyłącznie Gmina Wieprz.

W 2014 r. przeprowadzone zostało rozeznanie co do zainteresowania uczniów udziałem w Programie. Wstępnie zgłosiło się do niego 294 uczniów z kl. I i II szkół podstawowych z terenu całej gminy.

Przyznana dotacja w wysokości 49.980 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 72.220 zł. pozwolą sfinansować koszty wstępu na basen, wynagrodzenia instruktorów, wynagrodzenia opiekunów oraz koszty transportu. Już teraz wiadomo, że zajęcia prowadzone będą na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach. Zaplanowany cykl zajęć przewiduje nie mniej niż 20 godzin nauki pływania z częstotliwością 1 – 2 razy w tygodni, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.

Udział w tak zaplanowanych zajęciach sportowych pozwoli nabyć podstawowe umiejętności pływackie, które będą systematycznie monitorowane, a wyniki przekazywane do Ministerstwa. Sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich przeprowadzony zostanie na podstawie testu opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania dostosowanego do grupy wiekowej uczestników. Adresując projekt do tak młodej grupy uczniów uznano, że mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową od starszych kolegów i koleżanek, a ćwiczenia w wodzie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Równie istotna zdaniem autorów Programu jest kwestia zapobiegania wypadkom do jakich dochodzi na niestrzeżonych akwenach wodnych. Obowiązkowym elementem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.