Małopolskie OSP 2021 - dotacja na zakup samochodu

Gmina Wieprz otrzymała dotację w wysokości 30 tys. zł z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Nidek.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs Małopolskie OSP 2021. Przyznając kolejne środki finansowe na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku.

Pomoc finansowa w wysokości 1 426 590 zł pozwoli na dofinansowanie do zakupu sprzętu, umundurowania, kursu oraz zakupu bądź remontu samochodów pożarniczych i ratowniczo – gaśniczych dla 50 gmin z przeznaczeniem dla 67 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Każde wsparcie udzielane przez Województwo Małopolskie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych ma strategiczne znaczenie dla Regionu Małopolski i lokalnych samorządów, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski