Lista audytorów

Lista osób upoważnionych do sporządzania ocen energetycznych i przeprowadzania wizji lokalnych budynków objętych programem dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Wieprz w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lataa 2014-2020.

Audytorami są pracownicy firmy NDE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Każdy audytor będzie posiadał upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz legitymację służbową.

 

Zobacz listę audytorów