Likwidacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wieprz ze smakiem

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr I/1/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wieprz ze smakiem z siedzibą w Wieprzu, dnia 28.04.2015 r. została wszczęta procedura likwidacji Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania – Wieprz ze smakiem nr KRS 0000315749.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostały osoby:

- Barbara Bliźniak, kontrakt: blizbar@interia.pl, tel.33/879-57-22.

- Katarzyna Mitoraj, kontrakt: kmitoraj@wieprz.pl, tel. 33/875-51-23 wew. 30.

- Artur Penkala, kontrakt: email: apenkala@wieprz.pl, tel. 33/875-51-23 wew. 14.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 12 czerwca 2015r. na adres: 34-122 Wieprz 217.